มะตอนกลางวันเห็นน้องเดินผ่านบาร์ ตอนเย็นคุณเจ้าของพาน้องอังโกะเดินมาหาถึงหน้าบาร์ น้องตัวหย่าย แต่เทียบกับเพชร น้องตัวเล็กไปเลย >__<

มะตอนกลางวันเห็นน้องเดินผ่านบาร์ ตอนเย็นคุณเจ้าของพาน้องอังโกะเดินมาหาถึงหน้าบาร์ น้องตัวหย่าย แต่เทียบกับเพชร น้องตัวเล็กไปเลย >__<

นางมาอยู่ใหม่ นางกินอาหารหมา นางตบจิ้งจก นางข่วนประตู นางไม่เล่นกับข้า :-C  แต่นางกินอาหารหมาของเทือก :-/

นางมาอยู่ใหม่ นางกินอาหารหมา นางตบจิ้งจก นางข่วนประตู นางไม่เล่นกับข้า :-C แต่นางกินอาหารหมาของเทือก :-/